ثبت گزارش فعالیت روزانه

  • کاربر گرامی عزیز تنها فعالیت امروز خود را در این فرم ثبت کنید. توجه داشته باشید که این فرم قابل ویرایش یا حذف نخواهد بود؛ در نتیجه با دقت تکمیل گردد. این فرم بصورت روزانه راستی آزمایی خواهد شد