سرمایه گذار محترم جهت همکاری لازم است تا قوانین توسعه مهر را با دقت ملاحظه فرمایید؛ توجه داشته باشید که ثبت نام در سایت به منزله قبول قوانین است و توسعه مهر هیچ مسئولیتی در قبال ناآگاهی اشخاص از قوانین ندارد.

بند۱: جهت سرمایه گذاری در طرح های اقتصادی و بنگاه های اقتصادی زیر مجموعه،  ثبت نام در سایت ضروری است.

بند۲: سرمایه گذار می تواند مطابق با شرایط سرمایه گذاری تعریف شده در هر دوره، مبالغی جهت سرمایه گذاری به پنل مالی خود واریز کند؛ این مبالغ صرفا از درگاه پرداخت سایت قابل انجام بوده و سقف مجموع تراکنش های روزانه مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (با توجه به بخشنامه بانک مرکزی) می باشد؛ همچنین از مبلغ سرمایه گذاری کارمزد ۴ درصد کسر شده و به پنل مالی منتقل می گردد.

بند۳: سرمایه گذاری در توسعه مهر ، با عقد قرارداد رسمی بین طرفین صورت می پذیرد؛ عقد قرارداد می تواند اینترنتی و یا حضوری باشد؛ همچنین توسعه مهر مکلف است در صورت درخواست سرمایه گذار به میزان مبلغ سرمایه، اسناد ضمانتی شامل چک و یا سفته ارائه دهد.

بند۴: توسعه مهر یک نهاد مستقل مالی نیست بلکه  صفحه اختصاصی جذب سرمایه گذاری تحت مالکیت ایکسون است.

بند۵: قرارداد میان سرمایه گذار و توسعه مهر به صورت عقد مضاربه در فقه اسلامی است(طرفین در سود و زیان یکدیگر شریک اند) و برای تضمین سود حاصله ، با عقد مصالحه سرمایه گذار ما بقی سود را به توسعه مهر بخشیده و همچنین توسعه مهر متعهد می شود تا در صورت زیان ناشی از سرمایه گذاری ما بقی سود تعیین شده را از محل سرمایه خود به سرمایه گذار پرداخت نماید.

بند۶: پرداخت سود به صورت ماهانه به حساب تعریف شده از سوی سرمایه گذار و با کارمزد ۴ درصد از سود حاصله می باشد.

بند۷: حساب بانکی معرفی شده از سوی سرمایه گذار می بایست به نام خود شخص باشد.

بند۸: عواقب و مسئولیت ناشی از ارائه اطلاعات ناقص و یا نا صحیح از سوی سرمایه گذار بر عهده وی می باشد؛ همچنین توسعه مهر جهت تطبیق اطلاعات، در پرداخت اولین سود حاصله، درخواست مدارکی از جمله شناسنامه، کارت ملی و اجاره نامه یا قبض تلفن محل سکونت معرفی شده از سوی سرمایه گذار میکند.

بند۹: سرمایه گذار می تواند با جبران خسارت طرف مقابل (کسر ۱۰ درصد از سرمایه اولیه و مجموع سود دریافتی) زودتر از موعد ، قرارداد را فسخ نماید.

بند۱۰: توسعه مهر می تواند با توجه به شرایط ،  قرارداد را (با پرداخت سرمایه اولیه) فسخ نماید؛ در صورت فسخ قرارداد از سوی توسعه مهر،  نمی تواند مبالغ سود واریزی به حساب سرمایه گذار را مطالبه کند.

بند۱۱: پس از پایان مدت قرارداد طرفین در تمدید قرارداد مختار اند ؛ اما در صورت عدم تمدید لازم است تا طرفین حداقل ۱۴ روز قبل از پایان قرارداد به صورت کتبی و یا از طریق سایت (ثبت تیکت) به یکدیگر اطلاع دهند در غیر این صورت قرارداد دوباره تمدید می شود.

بند۱۲: حداقل میزان سرمایه جهت شرکت در تمامی طرح ها مبلغ ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد.

بند۱۳: پس از واریز هزینه و تایید پرداخت(۱روز کاری) تا شروع سرمایه گذاری ۱۵ روز کاری زمانبر است. (محاسبه سود ۱۵ روز پس از واریز آغاز می شود)

بند۱۴: در کلیه طرح ها هر ماه معادل ۳۰ روز محاسبه می شود.