ابتدا در پنل کاربری خود وارد شده سپس به این صفحه مراجعه فرمایید.

گزارش

ثبت گزارش فعالیت روزانه

  • کاربر گرامی عزیز تنها فعالیت امروز خود را در این فرم ثبت کنید. توجه داشته باشید که این فرم قابل ویرایش یا حذف نخواهد بود؛ در نتیجه با دقت تکمیل گردد. این فرم بصورت روزانه راستی آزمایی خواهد شد

لطفا ابتدا وارد پنل کاربری خود شوید

 

Displaying 1 – 55 of 356

لطفا ابتدا وارد پنل کاربری خود شوید

Displaying 1 – 55 of 356

 شماره‌فاکتور تاریخ ثبت کننده مبلغ (تومان) وضعیت طرف حساب حساب توضیح
۲۱۸۲۱۴۰۱-۱۱-۱۷علی میرزایی۱۴۸,۳۰۰ تومانپرداخت شدمشتریسایرواریز به میهن بابت سفارش ۲۶۹۴۵
۲۱۶۱۱۴۰۱-۱۱-۱۶علی میرزایی۲۰۴,۰۰۰ تومانپرداخت شدمشتریسایرواریز به مشتری بابت سفارش مسترد ۲۶۹۲۴
۲۱۶۰۱۴۰۱-۱۱-۱۶علی میرزایی۹۶,۱۰۰ تومانپرداخت شدمشتریسایرواریز به میهن بابت سفارش ۲۶۹۳۱
۲۱۵۸۱۴۰۱-۱۱-۱۶علی میرزایی۱۰۶,۰۰۰ تومانپرداخت شدمشتریسایرواریز به میهن بابت سفارش ۲۶۹۳۶
۲۱۵۵۱۴۰۱-۱۱-۱۶علی میرزایی۷۸,۱۰۰ تومانپرداخت شدمشتریسایرواریز به میهن بابت سفارش ۲۶۹۳۰
۲۱۵۳۱۴۰۱-۱۱-۱۶علی میرزایی۱۰۵,۰۰۰ تومانپرداخت شدمشتریسایرواریز به میهن بابت سفارش ۲۶۹۴۴
۲۱۳۷۱۴۰۱-۱۱-۱۳علی میرزایی۲۰۴,۰۰۰ تومانپرداخت شدمشتریسایرواریز به میهن بابت سفارش ۲۶۹۲۷
۲۰۷۱۱۴۰۱-۱۱-۱۰علی میرزایی۸۶,۰۰۰ تومانپرداخت شدمشتریسایرواریز به میهن بابت سفارش ۲۶۸۹۰
۲۰۴۵۱۴۰۱-۱۱-۰۹علی میرزایی۱۸۵,۲۰۰ تومانپرداخت شدمشتریسایرواریز به میهن بابت سفارش ۲۶۸۸۵
۱۹۷۷۱۴۰۱-۱۱-۰۶علی میرزایی۷۸,۱۰۰ تومانپرداخت شدمشتریسایرواریز به میهن بابت سفارش ۲۶۸۵۸
۱۹۶۸۱۴۰۱-۱۱-۰۲علی میرزایی۳۸۵,۰۰۰ تومانپرداخت شدمشتریسایرواریز به مشتری دیجی تخفیف بابت سفارش مسترد ۸۱۲
۱۹۶۷۱۴۰۱-۱۱-۰۲علی میرزایی۳۸۲,۰۰۰ تومانپرداخت شدمشتریسایرواریز به مشتری بابت سفارش مسترد ۲۶۵۱۶
۱۹۶۴۱۴۰۱-۱۱-۰۲علی میرزایی۹۵,۰۰۰ تومانپرداخت شدمشتریسایرواریز به مشتری بابت سفارش ۲۶۷۸۰ که در محل ثبت شده بود
۱۹۶۳۱۴۰۱-۱۱-۰۲علی میرزایی۴۱۷,۰۰۰ تومانپرداخت شدمشتریسایرواریز به نادی کالا بابت سفارش ۲۶۷۸۹
۱۹۶۲۱۴۰۱-۱۱-۰۲علی میرزایی۱۱۸,۰۰۰ تومانپرداخت شدمشتریسایرواریز به نادی کالا بابت سفارش ۲۶۷۸۳
۱۹۶۱۱۴۰۱-۱۱-۰۲علی میرزایی۲۰۴,۱۰۰ تومانپرداخت شدمشتریسایرواریز به میهن بابت سفارش ۲۶۷۷۷
۱۹۶۰۱۴۰۱-۱۱-۰۲علی میرزایی۷۸,۱۰۰ تومانپرداخت شدمشتریسایرواریز به میهن بابت سفارش ۲۶۷۷۴
۱۸۹۳۱۴۰۱-۱۰-۲۵علی میرزایی۱۰۵,۰۰۰ تومانپرداخت شدمشتریسایرواریز به مشتری بابت سفارش مسترد ۲۶۶۱۹
۱۸۹۲۱۴۰۱-۱۰-۲۵علی میرزایی۸۷,۱۰۰ تومانپرداخت شدمشتریسایرواریز به میهن بابت سفارش ۲۶۶۲۱
۱۸۹۰۱۴۰۱-۱۰-۲۵علی میرزایی۹۵,۰۰۰ تومانپرداخت شدمشتریسایرواریز به میهن بابت سفارش ۸۷۱۰۰
۱۸۰۹۱۴۰۱-۱۰-۲۲علی میرزایی۷۵,۰۰۰ تومانپرداخت شدمشتریسایرواریز به مشتری بابت سفارش مسترد ۲۶۵۳۵
۱۸۰۸۱۴۰۱-۱۰-۲۲علی میرزایی۶۹,۱۰۰ تومانپرداخت شدمشتریسایرواریز به میهن بابت سفارش ۲۶۵۳۸
۱۶۸۴۱۴۰۱-۱۰-۱۹علی میرزایی۱۹۰,۰۰۰ تومانپرداخت شدمشتریسایرواریز به مشتری بابت سفارش مسترد ۲۶۴۹۰
۱۶۸۳۱۴۰۱-۱۰-۱۹علی میرزایی۱۰۱,۰۰۰ تومانپرداخت شدمشتریسایرواریز به مشتری بابت سفارش مسترد ۲۶۴۹۰
۱۶۸۲۱۴۰۱-۱۰-۱۹علی میرزایی۹۱,۰۰۰ تومانپرداخت شدمشتریسایرواریز به مشتری بابت سفارش مسترد ۲۶۴۷۱
۱۵۵۳۱۴۰۱-۱۰-۱۴علی میرزایی۶۰,۱۰۰ تومانپرداخت شدپستسایرواریز به میهن بابت سفارش ۲۶۴۰۷
۱۵۵۱۱۴۰۱-۱۰-۱۴علی میرزایی۱۲۴,۰۰۰ تومانپرداخت شدپستسایرواریز به میهن بابت سفارش ۲۶۴۰۳
۱۵۴۹۱۴۰۱-۱۰-۱۴علی میرزایی۵۵۱,۵۰۰ تومانپرداخت شدمشتریسایرواریز به میهن بابت سفارش ۲۶۴۰۸
۱۵۳۷۱۴۰۱-۱۰-۱۰علی میرزایی۷۲,۲۰۰ تومانپرداخت شدمشتریسایرواریز ب میهن بابت سفارش ۲۶۳۵۳
۱۵۳۶۱۴۰۱-۱۰-۱۰علی میرزایی۶۱,۰۰۰ تومانپرداخت شدمشتریسایرواریز به مشتری بابت سفارش ۲۶۳۴۷
۱۵۳۵۱۴۰۱-۱۰-۱۰علی میرزایی۸۷,۱۰۰ تومانپرداخت شدمشتریسایرواریز به میهن بابت سفارش ۲۶۳۴۱
۱۵۳۴۱۴۰۱-۱۰-۱۰علی میرزایی۸۷,۱۰۰ تومانپرداخت شدمشتریسایرواریز به میهن بابت سفارش ۲۶۳۳۶
۱۵۳۳۱۴۰۱-۱۰-۱۰علی میرزایی۸۷,۱۰۰ تومانپرداخت شدمشتریسایرواریز به میهن بابت سفارش ۲۶۳۳۰
۱۵۳۲۱۴۰۱-۱۰-۱۰علی میرزایی۶۵,۵۰۰ تومانپرداخت شدمشتریسایرواریز به میهن بابت سفارش ۲۶۳۲۰
۱۵۱۱۱۴۰۱-۰۹-۰۷علی میرزایی۱۴۱,۱۰۰ تومانپرداخت شدمشتریتجارتواریز به میهن بابت سفارش ۲۵۹۹۲
۱۵۰۶۱۴۰۱-۰۸-۳۰علی میرزایی۱۱۴,۱۰۰ تومانپرداخت شدمشتریسایرواریز به میهن بابت سفارش ۲۵۹۴۸
۱۵۰۳۱۴۰۱-۰۸-۱۲علی میرزایی۱۱۳,۲۰۰ تومانپرداخت شدمشتریسایرواریز به میهن بابت سفارش ۲۵۶۱۳
۱۵۰۲۱۴۰۱-۰۸-۱۲علی میرزایی۶۹,۱۰۰ تومانپرداخت شدمشتریسایرواریز به میهن بابت سفارش ۲۵۶۱۴
۱۵۰۰۱۴۰۱-۰۸-۰۸علی میرزایی۲۲۱,۰۰۰ تومانپرداخت شدمشتریسایرواریز به میهن بابت سفارش ۲۵۵۴۴
۱۴۹۹۱۴۰۱-۰۸-۰۸علی میرزایی۶۹,۱۰۰ تومانپرداخت شدمشتریسایرواریز به میهن بابت سفارش ۲۵۵۴۵
۱۴۹۸۱۴۰۱-۰۸-۰۸علی میرزایی۷۸,۱۰۰ تومانپرداخت شدمشتریسایرواریز به میهن بابت سفارش ۲۵۵۳۹
۱۴۹۷۱۴۰۱-۰۸-۰۸علی میرزایی۷۸,۱۰۰ تومانپرداخت شدمشتریسایرواریز به میهن بابت سفارش ۲۵۵۹۳
۱۴۹۶۱۴۰۱-۰۸-۰۸علی میرزایی۸۷,۱۰۰ تومانپرداخت شدمشتریسایرواریز به میهن بابت سفارش ۲۵۵۲۸
۱۴۸۸۱۴۰۱-۰۷-۳۰علی میرزایی۷۸,۰۰۰ تومانپرداخت شدمشتریسایرواریز به میهن بابت سفارش ۲۵۵۰۸
۱۴۸۷۱۴۰۱-۰۷-۳۰علی میرزایی۱۱۳,۰۰۰ تومانپرداخت شدمشتریسایرواریز به میهن بابت سفارش ۲۵۴۹۶
۱۴۸۵۱۴۰۱-۰۷-۲۸علی میرزایی۱۰۰,۰۰۰ تومانپرداخت شدمشتریسایرواریز به نادی کالا بابت سفارش ۲۵۴۹۱
۱۴۸۴۱۴۰۱-۰۷-۲۸علی میرزایی۶۰۹,۰۰۰ تومانپرداخت شدمشتریسایرواریز به میهن بابت سفارش ۲۵۴۸۳
۱۴۸۲۱۴۰۱-۰۷-۱۹علی میرزایی۲۹۳,۰۰۰ تومانپرداخت شدمشتریسایرواریز به میهن بابت سفارش ۲۵۴۰۹
۱۴۸۱۱۴۰۱-۰۷-۱۹علی میرزایی۲۹۳,۰۰۰ تومانپرداخت شدمشتریسایرواریز به میهن بابت سفارش ۲۵۴۰۹
۱۴۸۰۱۴۰۱-۰۷-۱۷علی میرزایی۴۲۰,۰۰۰ تومانپرداخت شدمشتریسایرواریز به مشتری بابت سفارش ۲۵۴۲۵
۱۴۷۹۱۴۰۱-۰۷-۱۷علی میرزایی۱۸۴,۰۰۰ تومانپرداخت شدمشتریسایرواریز به مشتری بابت سفارش ۲۵۳۸۰
۱۴۷۵۱۴۰۱-۰۷-۱۰علی میرزایی۲۴۴,۰۰۰ تومانپرداخت شدمشتریتجارتواریز به مشتری بابت سفارش ۲۵۲۹۹
۱۴۷۳۱۴۰۱-۰۷-۰۹علی میرزایی۱۳۲,۰۰۰ تومانپرداخت شدمشتریتجارتواریز به میهن بابت سفارش ۲۵۲۵۹
۱۴۷۲۱۴۰۱-۰۷-۰۹علی میرزایی۳۵۴,۰۰۰ تومانپرداخت شدمشتریتجارتواریز به نادی کالا بابت سفارش ۲۵۲۵۵
۱۴۷۱۱۴۰۱-۰۷-۰۹علی میرزایی۱۲۴,۰۰۰ تومانپرداخت شدپستتجارتواریز به میهن بابت سفارش ۲۵۲۵۴
 شماره‌فاکتور تاریخ ثبت کننده مبلغ (تومان) وضعیت طرف حساب حساب توضیح
کاربرتاریخمحلمقدار دقیقهارسال هاجمع درآمد

No entries match your request.

کاربرتاریخمحلمقدار دقیقهارسال هاجمع درآمد