Displaying 1 - 25 of 148

نام مشتریعنوانتلفنتوضیحاتاقدام بعدی
مجری شرکت پارس گسترپیمانکار09172045121

1600 متر لوله ی 110 - 20 بار - pe100
براشون پیش فاکتور داخل واتساپ ارسال شد گفتن اتصالات هم میخوان .تعداد 20 اتصال الکتروفیوژن
تاییدیه هم میخوان برای ارائه به کارفرما

 • تماس با او
 • صدور فاکتور
نمایش
آقای ...مصرف کننده09210871668

900 متر لوله 200 و 100 متر لوله 110 هردو 10 بار

 • تماس با او
نمایش
آقای حسین پورمصرف کننده09172045121

1800 متر لوله ی سایز 110 - 20 بار شماره تماس به ایشون داده شد گفتن مسئول خرید شرکتشون تماس میگیره .

 • تماس با او
 • ارسال قیمت به او
 • صدور پیش فاکتور
نمایش
آقای الهاییمصرف کننده09390468815

1700 متر لوله ی سایز 315 - 6بار
خریدشون همین دو سه روزه هست.
حتما پیگیری شود

 • تماس با او
 • ارسال قیمت به او
نمایش
آقای صلح جومصرف کننده09127735735

700 متر لوله ی سایز 63 - 6بار - P80
3600 متر لوله ی سایز 16
براشون پیش فاکتور با هزینه ی ارسالش رو داخل ایتا فرستادم.

 • تماس با او
نمایش
آقای ...مصرف کننده09916410318

لوله ی 8اینچ 4بار p100 - هزار متر

 • تماس با او
نمایش
آقای...پیمانکار09125521792

400 متر لوله ی 200 هشت بار p100

 • تماس با او
نمایش
آقای مالکی صدرمصرف کننده09121006289

700 متر لوله ی 160 ده بار _2200 متر لوله ی 110 ده بار _500 متر لوله ی 90 ده بار _ 700 متر لوله ی 75 ده بار _ و اتصالات برای سفارششون که لیست فرستادن و براشون در واتساپ پیش فاکتور ارسال شد.
تاریخ1خرداد تماس گرفته شد: گفتن رفته کمیسیون. منتظر زنگ اونا هستیم

 • تماس با او
نمایش
آقای ...مصرف کننده09161145990

12000 متر لوله ی یک اینچ یا نیم اینچ قیمت گرفتن 8 و 12 و نیم بار

 • تماس با او
نمایش
آقای جعفریمصرف کننده09197296450

1000 متر لوله ی 8 اینچ و 1000 متر لوله ی 6 اینچ - گفتن زمان خریدشون برای مرداد هست.

 • تماس با او
نمایش
آقای ...مصرف کننده09163130318

1000 متر لوله ی 63 پنج بار . گفتن خودشون تماس میگیرن

 • تماس با او
نمایش
حذف//پخش کننده (مغازه)09121006289

700 متر سایز 160 ده بار _ 2200 متر سایز 110 ده بار _ 500 متر سایز 90 ده بار _ 700 متر سایز 75 ده بار

 • تماس با او
نمایش
آقای ...مصرف کننده09148866327

450 متر لوله ی 6 اینچ - 6بار و 4بار قیمت داده شد.

 • تماس با او
نمایش
آقای عبدالمکیمصرف کننده09121491879

1000 متر لوله ی سایز 90 شش بار میخوان و قیمت p100 و p80 داده شد . گفتن تخفیف چقد بهشون داده میشه.

 • تماس با او
 • ارسال قیمت به او
نمایش
اقای شهابیمصرف کننده09128591490

12000 متر لوله ی 16 - 2150 لوله ی 40 شش بار - 300 متر لوله ی 50 شش بار - 1200 متر لوله ی 63 شش بار - 200 متر لوله ی 90 شش بار -110 متری لوله ی 110 شش بار براشون در واتساپ پیش فاکتور ارسال شد.اتصالات هم میخوان که قرار شد براشون با قیمت مناسب تهیه کنیم.

 • تماس با او
 • ارسال قیمت به او
 • صدور پیش فاکتور
نمایش
اقای گودرزیمصرف کننده09167490537

800 متر لوله ی سایز 90 که گفتن اگر میشه چک معتبر میدم.

نمایش
آقای یار احمدیمصرف کننده09367234211

800 الی 950 متر لوله ی 5 اینچ یا 6 اینچ 16 بار
هم P80 هم P100 قیمت گرفتن و گفتن برای اواخر خرداد میخوان .برای پیش فاکتور گفتم که گفتن با برادرم مشورت کنم تماس میگیرم.

 • تماس با او
نمایش
اقای بویریمصرف کننده09161901801

700 متر لوله ی سایز 32 ده بار 600 متر لوله ی 63 ده بار p100

 • تماس با او
نمایش
آقای یعقوب زادهمصرف کننده09917622015

دو کیلومتر لوله ی سایز40 p80 - هشت بار و 700 متر لوله ی سایز 75 نیاز دارن.

 • تماس با او
نمایش
اقای زیدیمصرف کننده09181654711

600 متر لوله ی 5 اینچ 6بار pe80
دو قیمت بهشون داده شده یکی کیلویی 53500 یکی کیلویی 52500/ در تماس مجدد قیمت 6 اینچ ده بار رو گرفتن

 • تماس با او
نمایش
آقای ثبتیمصرف کننده09168323307

1200 متر لوله 10 اینچ 6بار یا 5 بار

 • تماس با او
 • ارسال قیمت به او
 • صدور پیش فاکتور
نمایش
آقای ...مصرف کننده09189799429

ایشون 500 متر لوله ی 315 میخوان و تخفیف میخواستن که آقای صباغی بهشون کیلویی 51500 تومان قیمت دادن.

 • تماس با او
 • ارسال قیمت به او
نمایش
اقای (مورد خوب)پخش کننده (مغازه)09145732893

700 متر لوله ی 160 - 6 بار

 • تماس با او
نمایش
هادیمصرف کننده09122587022

درخواست لوله داشت . پیش فاکتور براش ارسال شد. واتساپ، صباغی
خانم عباسی ۲ اسفند پیگیری کنن. پول واریز بشه

 • تماس با او
نمایش
اقای احمدیمصرف کننده09352148040

نیاز به لوله 63 و 200
به طول 80 کیلومتر
قیمت بر مبنای 46ت داده شد به ایشون و قرار شد اقای رنجبر فشار رو بهشون بگن برای ثبت سفارش و خرید

 • تماس با او
نمایش
نام مشتریعنوانتلفنتوضیحاتاقدام بعدی