توسعه تجارت مهر پنل مالی جذب سرمایه گذاری زیر مجموعه ایکسون به شماره ثبت ۱۲۲۲۶۴ در وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد که در جهت جذب سرمایه های خرد در راستای توسعه کسب و کار های ایرانی و استارت آپ ها راه اندازی شد.

شفافیت، صداقت ، توزیع ریسک ، نظم در تراکنش های واریزی از جمله اصول فعالیت توسعه مهر در جریان سرمایه گذاری ها و پرداخت ها می باشد

شنبه تا چهارشنبه ۸ تا ۱۶ پاسخگوی شما هستیم